Behandling af persondata på Firmaregistrering.dk

Ved køb af selskab på Firmaregistrering.dk anses du som dataansvarlig og Firmaregistrering.dk anses som databehandler. Så snart et køb er gennemført, giver du samtidig som bestiller dit udtrykkelige samtykke til, at Firmaregistrering.dk må behandle og videregive dine oplysninger til vores samarbejdspartnere.

På vores hjemmeside tilbyder vi en række services, der forudsætter, at du indtaster bestemte personlige oplysninger i en webformular (som fx dit navn, din adresse, dit kontonr., CPR-nummer eller e-mailadresse). Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt Firmaregistrering.dk’s generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at kunne oprette det nye selskab og yde den bedste service til dig som kunde. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

Behandling af personoplysninger, når du modtager nyhedsmails fra Firmaregistrering.dk
Vi sender kun nyhedsmails til dig, hvis du selv har tilmeldt dig og dermed har givet dit samtykke til, at vi må kontakte dig. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via et link i mailen. De oplysninger, vi behandler om dig, er dit navn og din e-mailadresse. Derudover modtager vi information om, hvorvidt du har åbnet vores mail, din IP-adresse og om du har klikket på links i mailen.

Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger umiddelbart efter afmelding.

Sådan behandler vi personoplysninger

Indsamling og behandling af oplysninger
For at kunne oprette det nye selskab, har vi brug for bl.a. navn, adresse, CPR-nr., evt. CVR-nr. på ejer(e) og ledelse.
Når vi beder dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil give os dem. Hvis ikke, kan det betyde, at vi ikke kan oprette selskabet eller i øvrigt betjene dig.

Når selskabet er oprettet, bliver dine data slettet. Vi sletter løbende, og dine data vil senest være slettet 1 år efter oprettelsen af selskabet.

Videregivelse af oplysninger
Personoplysninger videregives kun til samarbejdspartnere, der er involveret i stiftelsen. Vores samarbejdspartnere omfatter Erhvervsstyrelsen og revisor, der varetager klientkonti på beløb over kr. 25.000,-. Herudover videregiver FR ikke oplysninger til tredjepart, med mindre du udtrykkeligt har givet tilsagn til dette, og vi indsamler aldrig personoplysninger ud over de oplysninger, du har afgivet ved bestillingen.

Tavshedspligt og din ret til indsigt
Medarbejdere hos Firmaregistrering.dk har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde hos Firmaregistrering.dk.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger
Hvis de oplysninger, som Firmaregistrering.dk har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.

Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.

Du kan tilbagekalde dit samtykke
Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke. Dette skal dog ske umiddelbart efter køb og inden underskrift af fremsendte dokumenter, da vi ellers går videre med registrering hos Erhvervsstyrelsen, hvorved vi videregiver dine oplysninger.

Klage over behandling af oplysninger
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Firmaregistrering.dk ved at skrive til info@firmaregistrering.dk. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, på e-mail dt@datatilsynet.dk eller tlf. 33 19 32 00.