Stiftelser af selskaber

Firmaoprettelser/stiftelser af selskaber leveres af Munk Viden/Firmaregistrering.dk, CVR-nr. 27154751, i det følgende kaldet FR. FR’s forretningsbetingelser gælder samtlige køb, der foretages på Firmaregistrering.dk.

Bestilling og levering:
Bestillingen afgives ved at vælge selskabstype, udfylde formularen og betale på Firmaregistrering.dk. Du accepterer samtidig vores forretningsbetingelser. Du vil herefter modtage en bekræftelses e-mail, hvorefter FS gennemgår dine oplysninger og klargører de nødvendige dokumenter.

Dokumenterne sendes herefter på e-mail og via et link i mailen kan du underskrive dokumenterne med Nem-ID. Det er meget vigtigt, at du selv læser dokumenterne grundigt igennem. Såfremt der er rettelser til de fremsendte dokumenter, er der et ekstra gebyr på kr. 250,- til FS. Dette gælder alle ændringer herunder fejlagtige oplysninger, stiftelsesdato der ligger før at alle involverede parter har nået at underskrive og ved valg af firmanavn, der allerede eksisterer.

Når alle involverede parter har underskrevet de fremsendte dokumenter rettidigt, opretter FR det nye selskab hos Erhvervsstyrelsen. Leveringtiden er herefter normalt 1 hverdag, dog 2 hverdage hvis der også er valgt holdingselskab. Vi sender CVR-nr. på det nye selskab, hvorved levering har fundet sted.

FR kan ikke drages til ansvar for IT-nedbrud eller opdatering, nedbrud hos Erhvervsstyrelsen, manuel gennemgang og behandling hos Erhvervsstyrelsen eller andre udefrakommende faktorer, som FR ikke selv er herre over, hvorved leveringstiden overskrides.

Priser:
Alle priser, der er opgivet på Firmaregistrering.dk, er opgivet i danske kroner og eksklusiv moms. Herudover skal der tillægges gebyr for oprettelsen hos Erhvervsstyrelsen. Det endelige beløb kan ses på sidste side ved udfyldelse af formularen, hvor momsbeløb og gebyr til Erhvervsstyrelsen også er oplyst. Vær opmærksom på at priserne for oprettelse varierer alt efter firmatype og konstruktion, og at der herudover kan vælges tillægsydelser indenfor de forskellige virksomhedstyper.

Ansvar og fortrydelsesret:
Det er alene bestillers ansvar at alle oplysninger er korrekte, og FR påtager sig således intet ansvar i forbindelse med oprettelse/stiftelse af selskab via Firmaregistrering.dk. Stiftelse sker alene ud fra oplysninger, indtastet i formularen på Firmaregistrering.dk, og du som bestiller er derfor ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne. Det er ligeledes bestillers ansvar at læse alle fremsendte dokumenter grundigt igennem. FR påtager sig intet ansvar overfor indholdet på Firmaregistrering.dk og ligeledes påtager FR sig intet ansvar for oplysninger, der er afgivet i dialog med bestiller, via chat, e-mail eller anden korrespondance. Du som bestiller er derfor selv ansvarlig for at søge rådgivning om f.eks. skattemæssige forhold, ejerforhold og lignende, såfremt du måtte have behov for dette. FR er ligeledes ikke ansvarlig for oplysninger på tredjeparts hjemmeside, heller ikke selvom Firmaregistrering.dk linker til tredjeparts hjemmeside.

Der er ingen fortrydelsesret på køb på Firmaregistrering.dk, da du anses som erhvervsdrivende. Ved købet accepterer du disse forretningsbetingelser og giver dit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Du kan således ikke fortryde din bestilling, når købet ved betalingen er gennemført.

Personoplysninger og behandling heraf:
Ved stiftelsen af et selskab Firmaregistrering.dk, indtaster du som bestiller forskellige personoplysninger om f.eks. ejer, direktør og bestyrelse i selskabet. Behandlingen af disse personoplysninger er omfattet af Persondataforordningen (GDPR).

Dataansvarlig og databehandler:
Ved behandling af personoplysninger til brug for stiftelsen af selskabet, anses du som bestiller som dataansvarlig, og FR anses som databehandler. FR handler alene efter dine instrukser. FR træffer de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, således at personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt kommer til tredjeparts kendskab, misbruges eller behandles i strid med Persondataforordningen. FR træffer ligeledes sikkerhedsforanstaltninger, således at personoplysninger ikke fortabes, tilintetgøres eller forringes. FR giver på din anmodning tilstrækkelige oplysninger så du som dataansvarlig kan tilse, at de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Behandling af personoplysninger ved stiftelse af selskab:
Til brug for stiftelsen af et selskab afgiver du en række personoplysninger, herunder ejerforhold og ledelse. Oplysningerne omfatter bl.a. navn, adresse, e-mail og CPR-nummer.
Oplysningerne skal bruges, så FR kan kontakte dig, hvis der er tvivl om de indtastede oplysninger til brug for stiftelsen, og CPR-nr. skal endvidere bruges til registrering af ejerforhold og ledelse hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis du indtaster oplysninger om andre end dig selv, f.eks. ved flere ejere, er du ansvarlig for at have indhentet samtykke fra den eller de personer, indtastningerne vedrører.
FR behandler alene de personoplysninger, du har afgivet i forbindelse med købet og eventuel efterfølgende korrespondance, og som er nødvendige for at kunne stifte selskabet, inkl. ejerforhold og ledelse/direktion. Personoplysninger videregives kun til samarbejdspartnere, der er involveret i stiftelsen. Vores samarbejdspartnere omfatter Erhvervsstyrelsen og revisor, der varetager klientkonti på beløb over kr. 25.000,-. Herudover videregiver FR ikke oplysninger til tredjepart, med mindre du udtrykkeligt har givet tilsagn til dette, og vi indsamler aldrig personoplysninger ud over de oplysninger, du har afgivet ved bestillingen.

Hvis du ønsker adgang til dine personoplysninger hos FR, skal du rette henvendelse til info@firmaregistrering.dk. Såfremt der måtte være registreret forkerte data, eller såfremt du har andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til info@firmaregistrering.dk. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataforordningen.

Regnskab, bogføring m.v.

Abonnementsbetalinger:

Ved indgåelse af aftale om bogføring tegner du et abonnement ved bestilling på FR’s hjemmeside, hvor FR forpligter sig til at bogføre det antal bilag, der er med i aftalen. Forpligtelsen bortfalder dog, såfremt du ikke stiller det nødvendige materiale til rådighed for at kunne løse opgaven.

Betingelser for at gennemføre træk på dit betalingskort:
Hvis du tegner et abonnement om bogføring, trækker vi pengene fra dit kort ved bestilling og efterfølgende i slutningen af hver måned for pågældende måneds arbejde i den periode, abonnementet løber. Vi sender en kvittering på mail, hver gang vi foretager en hævning. Vi trækker den pris, vi angiver for abonnementet.

Hvis du bestiller en enkelt ydelse, trækker vi pengene fra dit kort ved bestilling.

Fornyelse af abonnement:
Ved fornyelse af abonnement, trækker vi først pengene fra dit kort i slutningen af måneden, når det gamle abonnement er ophørt i den periode, abonnementet løber.

Forpligtelser:
Du forpligter dig til at sikre, at FR bliver underrettet, hvis du skifter kort. Hvis du får nyt kort, skal du registrere det på din konto.

Opsigelse af abonnement og bindingsperiode:
Opsigelse kan ske med 3 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske pr. mail til info@firmaregistrering.dk.

Sikkerhed:
Personoplysninger, der er afgivet til FR, opbevares på computere og netværk med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og FR’s sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende, således at FR sikrer forsvarlig håndtering af personoplysningerne.

FR kan dog ikke garantere, at der ikke kan være brud i sikkerheden ved dataoverførsler via internettet. Der kan derfor være en risiko for, at andre uberettiget tvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Afgivelse af oplysninger til FR sker derfor på eget ansvar.

Personoplysninger slettes løbende, når stiftelsen er foretaget, og personoplysninger gemmes i højst 12 måneder efter stiftelse.

Klage:
Du kan klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende oplysningerne, du har opgivet på Firmaregistrering.dk. Klager skal indgives til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk